Välkommen

 

Vi har över 40års erfarenhet av takomläggningar. Garanti lämnas på material och utförda arbeten. Full belåtenhet lovas.

 

Vi utför de flesta typer av takarbeten så som:

Betong/tegeltak

Bandplåt/Skivtäckning

Takpanneplåt/TRP-plåt

Tätskikt

Takavvattning

Garneringsarbeten

Takmålning

 

Vi använder produkter med högsta kvalitet från välkända tillverkare.

Allt avfall källsorteras och lämnas på återvinningsanläggning.

 


Svensk Plåtteknik Br. Sten AB © 2014